Bezpieczne wakacje 2022

Bezpieczne wakacje 2022

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizując program działań prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2022”, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału   
w konkursie plastycznym pn.: „Bezpiecznie w wakacje? Znam się na tym!”. Konkurs kierowany jest do uczniów klas od IV do VIII szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Głównym celem konkurs plastycznego „Bezpiecznie w wakacje? Znam się na tym!”, realizowanego w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”, jest propagowanie bezpiecznych zachowań dzieci podczas letniego wypoczynku. Każdy, kto weźmie udział
w konkursie będzie miał za zadanie, za pomocą pracy plastycznej, przedstawić swoje spojrzenie na bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu podczas wakacji.
Dzieci za pośrednictwem rodziców, opiekunów lub szkół, powinny przesłać wykonane przez siebie prace w terminie do 23 września 2022 r. na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Wydział Prewencji
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Bezpiecznie w wakacje? Znam się na tym!”.

Uwaga! Ważne. Każdy chętny do wzięcia udziału w konkursie, wraz z pracą konkursową musi przesłać KARTĘ ZGŁOSZENIA.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 października 2022 r. Komisja konkursowa przyzna
I, II i III miejsce, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się poniżej oraz w zakładce Konkurs plastyczny „Bezpiecznie w wakacje? Znam się na tym!”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Szczegółowych informacji udziela:
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
Telefon kontaktowy : 47 79 115 74 lub 47 79 115 70

 

Powrót na górę strony