Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnym konkursie! - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnym konkursie!

Data publikacji 30.06.2020

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje program działań prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2020”. W celu promocji bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku letniego, w szczególności nad wodą, zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

Co warto wiedzieć ?

- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych woj. lubuskiego
w wieku od 10 do 15 lat i będzie odbywać się w formule jednoetapowej (etap wojewódzki).

- Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać wykonane prace
w terminie do 25 września 2020 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora)
pod adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10,
66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: konkurs plastyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

- Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia – załącznik do Regulaminu.

- Na odwrocie pracy plastycznej dodatkowo należy dopisać imię i nazwisko autora pracy.

- Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2020 r. a komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsca, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się poniżej oraz w zakładce Konkurs plastyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Tel. kontaktowy : (95) 738-15-73 lub 95 738 15 70