Aktualności

KMP Zielona Góra

Wielu kandydatów ćwiczyło policyjny tor przeszkód. Wszystkiemu przyglądali się instruktorzy

Data publikacji 25.06.2020

Kandydaci przygotowujący się do służby w Policji mogli pod okiem policyjnych instruktorów sprawdzić swoje przygotowanie do testu sprawności fizycznej. Uczestnicy treningu ćwiczyli z pełnym zaangażowaniem, a instruktorzy korygowali błędy i podpowiadali jak technicznie pokonać każdą z przeszkód. Spotkanie odbywało się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. jest inicjatorem doskonalenia umiejętności sprawnościowych wszystkich osób, które wiążą swą przyszłość z Policją. Instruktorzy na specjalnie przygotowanych torach przeszkód demonstrują prawidłowe wykonanie zadania i tłumaczą jak pokonać poszczególne przeszkody w możliwie jak najkrótszym czasie. Pokonanie toru przeszkód w mniej niż 1 min 41 s., jest warunkiem zaliczenia etapu postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w szkołach Policji w Pile lub Słupsku.

Aby zostać policjantem, należy przejść pozytywnie całą procedurę rekrutacyjną, która składa się z testu wiedzy, sprawdzianu sprawności fizycznej, testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każdy z kandydatów musi wykonać badania lekarskie i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do służby w Policji.

Jednym z etapów, który sprawia kandydatom do służby w Policji sporo trudności jest test sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący 1 min 41 s. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Lubuska Policja w trosce o jak najlepsze przygotowanie kandydatów organizuje cyklicznie spotkania z wyszkolonymi instruktorami Policji, którzy podczas zajęć demonstrują poszczególne elementy tego etapu kwalifikacyjnego i korygują ewentualne błędy kandydatów. Takie spotkanie daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i sprawności, a instruktorzy chętnie podpowiedzą jak technicznie pokonywać przeszkody, aby zrobić to sprawie, szybko i zmieścić się w założonym czasie.

Spotkania te organizowane były dotychczas dwa razy w miesiącu, ale ze względu na bardzo duże zainteresowanie od czerwca są organizowane raz w tygodniu. Kolejne spotkanie dla kandydatów i wszystkich, którzy chcą się sprawdzić odbędzie się 1 lipca w godz. 11.00-13.00 w sali Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Strzeleckiej w Zielonej Górze.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

 

Źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze       

  • kandydaci ćwiczą na torze przeszkód
  • kandydaci ćwiczą na torze przeszkód
  • kandydaci ćwiczą na torze przeszkód
  • kandydaci ćwiczą na torze przeszkód
  • kandydaci ćwiczą na torze przeszkód