Aktualności

Do odwołania wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu w KWP w Gorzowie Wlkp.

Data publikacji 13.03.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Zawieszone zostają również terminy przyjęć interesantów przez kierownictwo policji na terenie garnizonu lubuskiego. Do odwołania w tychże jednostkach Policji zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Gorzowie Wlkp. można nadal składać skargi i wnioski :

  1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku) pod numerem 47 79 114 70 – sekretariat Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

  2. Pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.kontroli@go.policja.gov.pl

  3. Pocztą tradycyjną na adres:

    Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

 ul. Kwiatowa 10
                66-400 Gorzów Wlkp.