Aktualności

WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY pn. „LUBUSKA POLICJANTKA W OBIEKTYWIE” pod patronatem honorowym Wojewody Lubuskiego

Data publikacji 04.03.2020

 

Wojewódzki konkurs fotograficzny „LUBUSKA POLICJANTKA W OBIEKTYWIE” ZAWIESZONY.

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pn. "Lubuska policjantka w obiektywie" zostaje zawieszony. O nowych terminach realizacji konkursu poinformujemy Państwa w późniejszym czasie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. ogłasza WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY pn. „LUBUSKA POLICJANTKA W OBIEKTYWIE” pod patronatem honorowym Wojewody Lubuskiego

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Składa się z dwóch etapów:

  • powiatowego, który przeprowadzą Komendy Miejskie i Powiatowe Policji województwa lubuskiego właściwe dla miejsca zamieszkania uczestnika,
  • wojewódzkiego, który przeprowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
    (wybór zwycięskich prac, uroczysta gala wręczenia nagród).

 

Temat konkursu „LUBUSKA POLICJANTKA W OBIEKTYWIE” jest inspiracją do przygotowania fotografii dokumentującej służbę kobiet w lubuskiej Policji, w kontekście 95. rocznicy powołania Policji kobiecej 1925 - 2020.

Terminy konkursu i warunki dostarczenia prac:

  • prace konkursowe, wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami  należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do jednostki Policji najbliższej miejscu zamieszkania uczestnika konkursu w terminie do 17 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia do jednostki),
  • wyboru 10 najlepszych prac na etapie powiatowym dokonają Komendy Miejskie i Powiatowe Policji województwa lubuskiego. Przekazanie prac do KWP w Gorzowie Wlkp. nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja br.,
  • etap wojewódzki – posiedzenie Komisji Konkursowej i ogłoszenie wyników na stronie lubuskiej Policji www.lubuska.policja.gov.pl nastąpi 12 maja br.,
  • finał konkursu (uroczysta gala wręczenia nagród) odbędzie się 5 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o szczegółach uroczystości.