Działalność gosp. w zakresie obrotu bronią i amunicją

Działalność gospodarcza w zakresie obrotu bronią i amunicją

Zgodnie z zapisami rozdziału 5a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym niezbędnym w celu przemieszczenia broni palnej i amunicji na terenie państw stowarzyszonych w Schengen jest uzyskanie poświadczonych dokumentów przez organ koncesyjny albo Komendanta Wojewódzkiego Policji: uprzedniej zgody przewozowej oraz zgody przewozowej.

 

ZESPÓŁ do spraw OCHRONY OSÓB I MIENIA

Nadzór nad SUFO, uzgadnianie planów ochrony

telefon  95 738 1873,

telefon  95 738 1885,

Powrót na górę strony