Pełnomocnicy KGP/KWP/KSP ds. Ochrony Praw Człowieka - Policja Lubuska

Pełnomocnicy KGP/KWP/KSP ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnicy KGP/KWP/KSP ds. Ochrony Praw Człowieka

Lp.

Jednostka

Pełnomocnik

Kontakt

1.

KGP Warszawa

mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz

tel. (22) 60 122 58

2.

KWP Białystok

podinsp. Małgorzata Reducha

tel. (85) 677 20 33

3.

KWP Bydgoszcz

kom. Anna Zwiefka

tel. (52) 525 54 26

4.

KWP Gdańsk

Zdzisław Huzar

tel. (58) 321 54 25

5.

KWP Gorzów Wlkp.

nadkom. Sławomir Konieczny

tel. 47 791 1530

6.

KWP Katowice

mł. insp. Krzysztof Kazek

tel. (32) 200 16 49

7.

KWP Kielce

mł. insp. Gerard Bah

tel. (41) 349 20 09

8.

KWP Kraków

podinsp. Paweł Karnas

tel. (12) 615 40 25

9.

KWP Lublin

podinsp. Edyta Naja-Pasek

tel. (81) 535 45 19

10.

KWP ŁódŸz

p.o. mł. insp. Włodzimierz Sokołowski

tel. (42) 665 27 72

11.

KWP Olsztyn

kom. Sebastian Kajczyński

tel. (89) 522 55 33

12.

KWP Opole

nadkom. Mirosława Korejba

tel. (77) 422 31 82

13.

KWP Poznań

mł. insp. Andrzej Gibadło

tel. (61) 841 28 59

14.

KWP Radom

mł. insp. Zenon Romanek

tel. (48) 345 20 79

15.

KWP Rzeszów

nadkom. Łukasz Gliwa

tel. (17) 858 29 05

16.

KWP Szczecin

podinsp. Elżbieta Szatanik

tel. (91) 821 17 99

17.

KSP Warszawa

podinsp. Zbigniew Piórkowski

tel. (22) 603 70 82

18.

KWP Wrocław

podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko

tel. (71) 340 36 34