Bezpieczne wakacje 2018 - Policja Lubuska

Bezpieczne wakacje 2018

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI DO UDZIAŁU W WAKACYJNYM KONKURSIE!

 

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje Program Działań Prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2018”. W celu promocji zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku letniego, w szczególności podczas wypoczynku nad wodą, zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

{GALERIA:126622}

Co warto wiedzieć ?

 

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych woj. lubuskiego
  i będzie odbywać się w formule jednoetapowej (etap wojewódzki).

 

 • Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać wykonane prace
  w terminie do 21 września 2018 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora)
  pod adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10,
  66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: konkurs plastyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

 

 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia – załącznik do Regulaminu.

 

 • Na odwrocie pracy plastycznej dodatkowo należy dopisać imię i nazwisko autora pracy.

 

 • Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 października 2018 r. Komisja konkursowa przyzna
 I, II i III miejsca, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Tel. kontaktowy : (95) 738-15-73 lub 95 738 15 70, faks: (95) 738-15-95.

 

Pliki do pobrania