Premiery Grupy Teatralnej „Lu PaT” w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. - Policja Lubuska

Premiery Grupy Teatralnej „Lu PaT” w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

W czwartek 26 października i w piątek 27 października 2017 r. członkowie Grupy „Lu PaT” zaczarowali publiczność w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i na Scenie Kameralnej Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Ponad 260 widzów obejrzało dwie premiery spektaklu pt. „Ja, Ty , My…Oni”, autorstwa Cezarego Żołyńskiego, z muzyką wybraną przez Bartosza Bandurę – aktorów gorzowskiego Teatru.

Na zielonogórskiej premierze zjawili się znamienici goście: Łukasz Porycki – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wioletta Stefanowicz i Ernest Staniak  - Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii „LOPiT”, Lucyna Poźniak – Kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
a także Anna Michalska - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta,
Edyta Paczyńska z Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze oraz podinsp. Jarosław Tchorowski
- Z-ca Komendanta  Miejskiego Policji w Zielonej Górze. Gorzowską premierę zaszczycili: Romuald Gawlik – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Aleksandra Klimczak – Lubuskie Kuratorium Oświaty, Małgorzata Tyszkiewicz –  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Radosław Sujak – Z-ca  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., Grażyna Jelska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Eliza Rudnicka – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzów Wlkp., nadkom. Bogumiła Malinowska
–  Z-ca Komendanta Miejskiego  Policji w Gorzowie Wlkp. i PHK Jürgen Schirrmeister - Leiter Prävention Polizeiinspektion Märkisch – Oderland.

Obydwie premiery otworzył mł. insp. Zbigniew Pytka – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP Gorzów Wlkp., a nad wszystkim czuwali Bartosz Bandura i Cezary Żołyński - aktorzy gorzowskiego Teatru, którzy przygotowali Grupę podczas trzydniowych warsztatów teatralnych.

Po spektaklach odbyły się dwie debaty profilaktyczne, na których prowadzący wymieniali się z zebranymi poglądami o emocjach przeżytych podczas spektaklu oraz treściami związanymi z zagrożeniami ze strony narkotyków. Młodzież wypowiadała się na temat możliwości uchronienia się przed uzależnieniami i podawała alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, które związane są ze zdrowym stylem życia.

Projekt finansowany był przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wlkp. i Fundacja Contra Crimen, a współorganizatorami są: Teatr im. Juliusza Osterwy
w Gorzowie Wlkp.,  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. oraz firma Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o.

Opracował: Wydział Prewencji KWP Gorzów Wlkp.