SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI DO UDZIAŁU W WAKACYJNYM KONKURSIE! - Policja Lubuska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI DO UDZIAŁU W WAKACYJNYM KONKURSIE!

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje Program Działań Prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2017”. W celu promocji zasad bezpiecznych zachowań podczas wakacji, zaplanowano m.in. organizację konkursu plastycznego dla dzieci pn. „Bezpieczne wakacje nad wodą”.

    

Co warto wiedzieć ?

 

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych woj. lubuskiego
  i będzie odbywać się w formule jednoetapowej (etap wojewódzki).

 

 • Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać wykonane prace
  w terminie do 20 września 2017 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora)
  pod adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10,
  66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje
  nad wodą”.

 

 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia – załącznik do Regulaminu.

 

 • Na odwrocie pracy plastycznej dodatkowo należy dopisać imię i nazwisko autora pracy.

 

 • Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 września 2017 r. Komisja konkursowa przyzna
 I, II i III miejsca, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Szczegółowych informacji udziela:

sierż. Katarzyna Burdzy,

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

tel kontaktowy : (095) 738-15-75, faks: (95) 738-15-95.