Stanowisko w sprawie publikacji w Gazecie Lubuskiej - Takie są fakty - Policja Lubuska

Takie są fakty

Stanowisko w sprawie publikacji w Gazecie Lubuskiej

Data publikacji 20.11.2014

  W nawiązaniu do opublikowanego na łamach Gazety Lubuskiej, w dniu 20 listopada 2014 roku, artykułu pt.: „Dlaczego policjanci katują tutaj ludzi jak oprawcy” informuję, że autorka publikacji formułując jego treść przedwcześnie oceniła zdarzenie. Taki stan rzeczy znacząco wpłynął na wydźwięk całego artykułu, ukazując w negatywnym świetle działania sulęcińskiej Policji. W ten sposób narzucony został czytelnikowi jednostronny odbiór wydarzeń, których przebieg jest dopiero badany przez prokuraturę i służby wewnętrzne Policji. Posłużenie się w tytule sformułowaniem „dlaczego policjanci katują ludzi…”, pomimo użycia znaku zapytania, mogło spowodować u odbiorcy tekstu przeświadczenia, że winę za przebieg zajścia ponoszą policjanci. Podejście takie, niepotwierdzone obiektywnymi faktami, wskazywać może na nierzetelność wiadomości zawartych w artykule i stanowi przykład formułowania osądu przed wyjaśnieniem sprawy.   Przy tej okazji wskazać należy, że podstawowym i zgodnym z oczekiwaniem społeczeństwa zadaniem Policji jest podejmowanie przez nią skutecznych działań wobec osób łamiących prawo i dopuszczających się wybryków chuligańskich w miejscu publicznym. Realizując to zadanie każdy z funkcjonariuszy ma możliwość stosowania przewidzianych prawem środków, a prawidłowość tego działania, w przypadku ewentualnych wątpliwości, każdorazowo sprawdzana jest przez prokuraturę i organa kontroli.   kom. Sławomir Konieczny Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp. tel. 519 534 647