Nawiązanie do publikacji w Gazecie Wyborczej - Takie są fakty - Policja Lubuska

Takie są fakty

Nawiązanie do publikacji w Gazecie Wyborczej

Data publikacji 19.08.2014

Nawiązanie do publikacji pt. „Przepraszam czy tu biją?” zamieszczoną w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej z dni 14-15 sierpnia, oraz „Przepraszam czy tu biją? Wysyp bójek i pobić w Gorzowie. Totalne zezwierzęcenie” umieszczoną w serwisie internetowym gazeta.pl. Autor publikując tekst o bezpieczeństwie w mieście nie zasięgnął informacji będących w posiadaniu Policji.

 

Nawiązując do artykułów opublikowanych w Gazecie Wyborczej, pragnę poinformować, że przedstawiony obraz bezpieczeństwa w Gorzowie, nie ma odzwierciedlenia w danych, posiadanych przez Komendę Miejską Policji. Nie ulega wątpliwości, że do przypadków łamania prawa, o których wspomina, doszło na terenie miasta. Policjanci nie potwierdzają jednak faktu, iż Gorzów, a w szczególności osiedle Zawarcie, należy do najbardziej niebezpiecznych.

Ważnym aspektem wspomnianego artykułu jest zestawienie liczby bójek i pobić z poprzednich lat. Autor tekstu nie dokonał porównania Gorzowa z większą liczbą miast Polski o podobnej wielkości. W obecnym roku gorzowscy policjanci zanotowali zdecydowany spadek bójek i pobić.

Od stycznia do lipca 2014 roku:

- w Gorzowie przyjęto 23 zgłoszenia bójek i pobić. (w tym samym okresie roku 2013 – 33).

- w porównywalnych miastach Polski:

  •          w 120-tysięcznych odnotowano większą ilość bójek i pobić - 28 i 34,
  •          w niemal 130-tysięcznym mieście – 33
  •          w 80 tys.,- doszło do 17 bójek i pobić.

Ponadto w Gorzowie spadła liczby rozbojów o 7, a wykrywalność wynosi ponad 91%.

Corocznie prowadzone są także badania opinii publicznej dotyczącej poczucia bezpieczeństwa. Ponad 76% badanych Lubuszan czuje się bezpiecznie, spacerując ulicami po zmroku. Jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego i równa się wskaźnikowi ogólnopolskiemu.

Autor tworząc artykuł nie zwrócił się o opinię do Policji - instytucji, która posiada najwięcej informacji o zdarzeniach. W pierwszych sześciu miesiącach obecnego roku odnotowano spadek liczby kradzieży, włamań, uszkodzenia mienia, rozbojów, bójek i pobić. Posiadając takie informacje, autor tekstu mógł w sposób bardziej trafny przedstawić stan bezpieczeństwa w Gorzowie Wlkp. W każdym z wymienionych w artykule Gazety Wyborczej przypadkach, sprawcy zostali ustaleni i zatrzymani przez Policję. Każde takie zgłoszenia to dla policjantów o jedno za dużo. Reakcja na nie jest natychmiastowa, bowiem funkcjonariusze nie są obojętni na przypadki łamania prawa.

 

sierż. Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.