Oświadczenie w sprawie artykułu w "Gazecie Wyborczej" - Takie są fakty - Policja Lubuska

Takie są fakty

Oświadczenie w sprawie artykułu w "Gazecie Wyborczej"

Data publikacji 27.06.2014

W odpowiedzi na publikację pt. „Najmniejszy wypadek paraliżuje trasę S3”, autorstwa redaktor Mai Sałwackiej, zamieszczoną w środowym /18 czerwca/ wydaniu „Gazety Wyborczej”, informuję, że zawarte w niej informacje w znacznej części nie polegają na prawdzie, a tym samym niesłusznie stawiają w złym świetle działania podejmowane przez Policję bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak i realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na newralgicznej dla Lubuszan trasie.

W odpowiedzi na publikację pt. „Najmniejszy wypadek paraliżuje trasę S3”, autorstwa redaktor Mai Sałwackiej, zamieszczoną w środowym /18 czerwca/ wydaniu „Gazety Wyborczej”, informuję, że zawarte w niej informacje w znacznej części nie polegają na prawdzie, a tym samym niesłusznie stawiają w złym świetle działania podejmowane przez Policję bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak i realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na newralgicznej dla Lubuszan trasie.

Potwierdzonym i bezspornym faktem jest, że czynności zrealizowane przez policjantów w związku z zaistniałym w dniu 18 czerwca wypadkiem, przeprowadzono w możliwie szybkim tempie. Funkcjonariusze ruchu drogowego KMP w Zielonej Górze już krótko po godzinie 7 nad ranem, a więc niecałe dwie godziny od wystąpienia wypadku, zakończyli działania procesowe i byli gotowi na przywrócenie ruchu na wskazanym w artykule odcinku drogi. Zielonogórska Policja w wymaganym w takich przypadkach czasie wezwała na miejsce służby techniczne, których zadaniem było usunięcie uszkodzonych podczas wypadku pojazdów. Do działań tych skierowano nie jak błędnie wskazuje autorka artykułu przypadkową firmę, lecz podmiot, który zgodnie z obowiązującą od końca marca 2014 r. do końca czerwca 2014 r. umową uzupełniającą odpowiedzialny jest za wykonanie takiej usługi.

Firma prowadząca działalność w zakresie holowania pojazdów ciężarowych na terenie powiatu zielonogórskiego została po pierwszym kwartale tego roku wybrana do dalszego świadczenia tej usługi w ramach tzw. umowy uzupełniającej. Jest to rozwiązanie przewidziane prawem i stosowane w przypadku kiedy dobiegnie końca pierwotne porozumienie, lub dojdzie do wyczerpania jego wartości. Wówczas, do czasu skutecznego przeprowadzenia kolejnego przetargu, umowa uzupełniająca daje podstawę do kontynuacji świadczenia (holowania pojazdów), jak również skutecznego egzekwowania przez strony zapisów porozumienia.

Wskazując na tę okoliczność należy również podkreślić, że Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. dołożyła wszelkich starań by zapewnić sprawne usuwanie skutków zdarzeń drogowych na terenie wszystkich powiatów regionu. W każdym z nich wskazani są aktualnie przewoźnicy, mający obowiązek holowania uszkodzonych pojazdów. Tym samym teza zawarta w artykule opublikowanym przez „Gazetę Wyborczą” jest nieuprawniona a przede wszystkim niezgodna z potwierdzonymi obiektywnie faktami, których nie ustalił autorka artykułu.

 

podkom. Sławomir Konieczny

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

tel. 519 534 647