Stanowisko w sprawie publikacji na stronie Gazeta.pl - Takie są fakty - Policja Lubuska

Takie są fakty

Stanowisko w sprawie publikacji na stronie Gazeta.pl

Data publikacji 28.01.2014

Oświadczenie będące odpowiedzią na publikację pt. „Bunt w policji, są roszady na stołkach”, zamieszczoną w poniedziałek /27 stycznia/ na gorzowskiej witrynie Gazeta.pl oraz na artykuł pt. "Prawdziwi zielonogórzanie" spadają z policyjnych stołków, zaprezentowany w środę /29 stycznia/ na łamach lubuskiego wydania "Gazety Wyborczej".

W nawiązaniu do publikacji pt. „Bunt w policji, są roszady na stołkach”, zamieszczonej w poniedziałek /27 stycznia/ na gorzowskiej witrynie Gazeta.pl oraz na artykuł prasowy pt. "Prawdziwi zielonogórzanie" spadają z policyjnych stołków, zaprezentowany w środę /29 stycznia/ na łamach lubuskiego wydania "Gazety Wyborczej", pragnę oświadczyć, że autorka wymienionych publikacji, redaktor Maja Sałwacka, w nieodpowiedzialny sposób różnicuje funkcjonariuszy lubuskiego garnizonu Policji. Autorka usiłuje interpretować zasłyszane pogłoski, okraszając je komentarzem ze strony nieustalonych bliżej osób i celowo odrzuca racjonalne argumenty. W wyniku tak zaaranżowanego działania kreuje wśród czytelników przeświadczenie, że w lubuskim garnizonie Policji mogło dojść do swego rodzaju buntu i niesubordynacji. Nic bardziej mylnego. Interpretowanie faktów w tak dwuznaczny sposób wprowadza czytelnika w błąd i stanowi zamierzoną próbę ingerowania w decyzje kadrowe zapadające w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Autorka publikacji, postępując w sposób przemyślany ale i nieodpowiedzialny, stara się różnicować lubuskich funkcjonariuszy na tych z Gorzowa i Zielonej Góry. Zapomina przy tym, że  lubuscy policjanci skutecznie i ofiarnie dbają także o bezpieczeństwo mieszkańców dziesięciu innych lubuskich powiatów. Oparcia w faktach nie znajduje również sugestia, jakoby oficerowie z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze mieli mniejsze szanse na awans, niż ich koledzy z innych miejscowości. Tylko w minionym roku kadra kierownicza KWP wzbogaciła się o dwóch oficerów wywodzących się właśnie z zielonogórskiej jednostki, a kolejny awansował do Komendy Głównej Policji. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji zabiega także o środki na modernizacje obiektów KMP w Zielonej Górze. Efektem tych starań jest uzyskanie kwoty 25 mln zł. z funduszy Komendy Głównej Policji, z przeznaczeniem na dalszy remont i doposażenie zielonogórskiej jednostki.

Przykłady działań, których wynikiem jest podniesienie standardów pracy KMP w Zielonej Gorze można mnożyć. Najważniejszym jest jednak, by przełożeni jasno określali cele i skutecznie je realizowali. Nie jest to możliwe bez kreatywnej i doświadczonej kadry kierowniczej. Jej dobór realizowany jest w oparciu o przejrzyste i sprecyzowane kryteria, a szanse na zajęcie każdego ze stanowisk w równym stopniu mają oficerowie z Zielonej Góry, jak i każdej innej jednostki w regionie. Podkreślić również należy, że funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Zielonej Górze zaliczani są do grona wyróżniających się lubuskich policjantów i na fakt ten nie mają wpływu żadne insynuacje prasowe.

 

podkom. Sławomir Konieczny

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

tel. 519 534 647