Zarządzanie kryzysowe przy imprezach masowych - ćwiczenia Lubuskiej Policji - Fotorelacje - Policja Lubuska

Fotorelacje

KWP Gorzów Wielkopolski

Zarządzanie kryzysowe przy imprezach masowych - ćwiczenia Lubuskiej Policji

Data publikacji 05.07.2018

Blisko 200 lubuskich policjantów zaangażowanych było w procedurę związaną z wdrażaniem określonych rozwiązań sztabowych podczas sytuacji kryzysowych na imprezach masowych. Mobilizacja policyjnych sił miała na celu doskonalenie policyjnych umiejętności, które przy realnym zagrożeniu muszą zostać w pełni wykorzystane.