Piesi vs kierowcy - zrozummy się nawzajem - Fotorelacje - Policja Lubuska

Fotorelacje

Piesi vs kierowcy - zrozummy się nawzajem

Data publikacji 21.12.2016

Bez zbudowania wspólnych i trwałych relacji między pieszymi i kierowcami nie można mówić o drogowym bezpieczeństwie. Nie pomoże tu znakomita wiedza i znajomość zasad bezpieczeństwa. Istotne jest, aby zarówno jedna, jak i druga strona w jednym czasie stosowała te zasady w życiu. Tylko wtedy możliwe będzie uniknięcie śmierci kilkunastu pieszych rocznie w naszym regionie.