WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PN. „HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLICJI” - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PN. „HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLICJI”

Data publikacji 28.03.2019

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. ogłasza WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PROMUJĄCY 100. ROCZNICĘ POWOŁANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ PN. „HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLICJI”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Składa się z dwóch etapów:

  • powiatowego, który przeprowadzą Komendy Miejskie i Powiatowe Policji województwa lubuskiego właściwe dla miejsca zamieszkania uczestnika,
  • wojewódzkiego, który przeprowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
    (wybór zwycięskich prac, uroczysta gala wręczenia nagród).

 

Temat konkursu „Historia i współczesność Policji” jest inspiracją do stworzenia plakatu promującego obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w odniesieniu do historii Policji z lat 1919 – 1939, jak i do jej obecnego wizerunku.

 

Terminy konkursu i warunki dostarczenia prac:

  • prace konkursowe, wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do jednostki Policji najbliższej miejscu zamieszkania uczestnika konkursu w terminie do 19 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego lub  osobistego dostarczenia do jednostki),
  • wyboru 10 najlepszych prac na etapie powiatowym dokonają Komendy Miejskie
    i Powiatowe Policji województwa lubuskiego. Przekazanie prac do KWP w Gorzowie Wlkp. nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja br.,
  • etap wojewódzki – posiedzenie Komisji Konkursowej i ogłoszenie wyników na stronie lubuskiej Policji www.lubuska.policja.gov.pl nastąpi 15 maja br.,
  • finał konkursu (uroczysta gala wręczenia nagród) odbędzie się 6 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o szczegółach uroczystości.