Policja na Mundurowych Targach Pracy - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KPP Krosno Odrzańskie

Policja na Mundurowych Targach Pracy

Data publikacji 13.09.2018

Policjanci z powiatu krośnieńskiego promowali swój zawód na Mundurowych Targach Pracy w Gubinie. Wspomagani przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp. prezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie, tresurę psa służbowego, elementy taktyki i techniki interwencji, a także edukowali w zakresie bezpiecznej jazdy samochodem. Nie zabrakło rozmów jak w praktyce wygląda policyjna służba i jakie wymogi należy spełnić żeby zostać policjantem.

W środę (12 września) na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie odbyły się „Mundurowe Targi Pracy”. Wśród innych służb, stoisko informacyjno-edukacyjne przygotowali policjanci z powiatu krośnieńskiego, wspomagani przez funkcjonariuszy Samodzielnego Poddziału Antyterrorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Osoby zainteresowane służbą w Policji otrzymały informacje na temat wymogów jakie należy spełnić żeby zostać policjantem, z jakich etapów składa się procedura kwalifikacyjna oraz jakie są warunki pracy.

Podczas targów, młodzi ludzie mieli także okazję porozmawiać z policjantami poszczególnych pionów, którzy z okazji targów przygotowali specjalne pokazy. Instruktor taktyki i techniki interwencji, wspólnie z policjantem Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego gubińskiego komisariatu zaprezentowali techniki obezwładniania, zakładania kajdanek i sprawdzenia osoby pod kątem niebezpiecznego narzędzia, z kolei przewodnik psa służbowego wraz z psem „Homar”, pokazali tresurę psa. Ponadto w targach uczestniczyli także dzielnicowi oraz oficer prasowy, którzy poza promowaniem służby w Policji i zachęceniem do wstąpienia, edukowali w zakresie bezpiecznej jazdy samochodem, wykorzystując do tego celu symulator zderzeń za pomocą którego pokazali jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa i co dzieje się z ciałem człowieka w chwili zderzenia.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wyposażenie i jednostki broni prezentowane przez funkcjonariuszy SPAP z Gorzowa Wlkp. Cieszy nas fakt, że wśród odwiedzający byli także młodzi ludzie, którzy chcą związać swoją przyszłość z Policją.

Dla osób, które nie mogły w tym dniu przyjechać do Gubina przypominamy wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

  • posiadać obywatelstwo polskie,

  • posiadać nieposzlakowaną opinię,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 

  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje dostępne są w "Informatorze dla kandydatów" http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

 W przypadku jakichkolwiek pytań, szczegółowych informacji udzielają pracownicy :

- Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru:

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

 - Zespołu Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim

(68) 383 31 70, (68) 383 31 71

 

asp.szt. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Ładowanie odtwarzacza...