OCHRONA PRAWNA FUNKCJONARIUSZY POLICJI - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

OCHRONA PRAWNA FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Data publikacji 09.07.2018

Na stronie Internetowego Serwisu Policyjnego umieszczone zostały materiały informacyjne dotyczące ochrony prawnej policjantów.

Informujemy, że Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk zaakceptował notatkę służbową dotyczącą zakończenia pierwszego etapu prac związanego z wdrażaniem wyników prac Zespołu powołanego decyzją KGP nr 234 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie Zespołu ds. opracowania projektu koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Opracowane przez Szkołę Policji w Słupsku i Katowicach materiały informacyjne znajdują się na stronie www.isp.policja.pl w zakładce OCHRONA PRAWNA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Link docelowo ma mieć charakter kreatywny, co oznacza, że dzięki współpracy z Państwem będzie go można stale wzbogacać. Link do materiałów informacyjnych:

http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/poznaj-swoje-prawa/235,Poznaj-swoje-prawa.html