OŚWIADCZENIE LUBUSKIEJ POLICJI - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

OŚWIADCZENIE LUBUSKIEJ POLICJI

Data publikacji 29.06.2018

W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli środków masowego przekazu opinią Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. dotyczącą festiwalu Pol'and'Rock, przedstawiamy oświadczenie Lubuskiej Policji.

Po raz kolejny lubuscy policjanci zaangażowani są w zapewnienie bezpieczeństwa jednej z największych imprez masowych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wkład w służbę policjantów, pracujących w Kostrzynie nad Odrą podczas festiwalu, jest doceniany przez samych miłośników tego wydarzenia. Dla Policji priorytetem jest bezpieczeństwo każdego, kto w tym czasie zdecyduje się odwiedzić miejsce, które w kulminacyjnych momentach koncentruje nawet kilkaset tysięcy osób. To spore wyzwanie i ogromna odpowiedzialność dla instytucji, która jest najbardziej odpowiedzialna za bezpieczeństwo. W takich sytuacjach Policja musi przedsięwziąć środki, które w sytuacji kryzysowej dadzą rękojmię optymalnej reakcji na określone zagrożenia. Te zostały bardzo wyraźnie zdefiniowane w analizie ryzyka przygotowanej przez policyjnych ekspertów i zawarte w opinii Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. Chodzi o możliwość wystąpienia m.in.:

  • zamachów terrorystycznych;

  • paniki wywołanej fałszywym alarmem lub faktycznie zaistniałym zamachem;

  • zakłóceniami ładu i porządku publicznego;

  • przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu;

  • przestepstw narkotykowych;

  • przestępstw na tle seksualnym.

Warto wskazać, że te zagrożenia zostały zdefiniowane przez samego organizatora tegorocznego festiwalu i przesłane do gorzowskiej Policji we wniosku o wydanie opinii. To ważne, że sam organizator zauważa mogące wystąpić zagrożenia, na które w poprzednich latach wskazywała Policja.

Chcemy podkreślić, że status imprezy masowej podwyższonego ryzyka (Duża Scena i Mała Scena) ma na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom tego wydarzenia bezpieczeństwa, które w takich sytuacjach powinno być wspólnym mianownikiem zarówno dla samego organizatora, jak i służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie festiwalu. Ten rodzaj zabezpieczenia funkcjonujący już w poprzednich latach sprawił, że nie dosżło zdarzeń, z którymi mierzyły się państwa Europy Zachodniej.

 

nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.