Policjanci z Międzyrzecza podsumowali 2017 rok - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KPP Międzyrzecz

Policjanci z Międzyrzecza podsumowali 2017 rok

Data publikacji 12.02.2018

Międzyrzeccy stróże prawa podsumowali swoją pracę w 2017 roku. Komendant Powiatowy Policji podziękował za ciężką pracę i przedstawił założenia i priorytety na 2018 rok.

Początek roku to moment, w którym policjanci podsumowują swoją pracę. W odprawie służbowej uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz. Odprawę przeprowadził Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu mł. insp. Paweł Rynkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście, włodarze gmin powiatu międzyrzeckiego, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Międzyrzeczu Renata Szynczewska oraz przedstawiciele służb, z którymi policjanci współpracują, m.in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu bryg. Marek Harkot, Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu mjr Arkadiusz Tomczak oraz Zastępca Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej płk Wojciech Ziółkowski.

Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu mł. insp. Paweł Rynkiewicz, naradę rozpoczął od podsumowania wyników pracy policjantów służb kryminalnych.  W swoim wystąpieniu szczególnie skupił się na omówieniu przedsięwzięć ukierunkowanych na ograniczenie przestępczości najbardziej uciążliwej dla społeczeństwa, głównie w siedmiu kategoriach kryminalnych tj. kradzież mienia, włamań, niszczenia mienia oraz uszczerbku na zdrowiu. Omawiając część z zakresu ruchu drogowego, I Zastępca Komendanta powiatowego Policji w Międzyrzeczu nadkom. Sławomir Gorący podkreślił, że wzmożone działania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skutkują od kilku lat zmniejszeniem ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Zaznaczył jednak, że działania nadal będą prowadzone, policjanci będą dążyli do tego, aby nie było ich wcale.  Nadkom. Sławomir Gorący omówił również działania prewencyjne mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu międzyrzeckiego.   Na zakończenie podsumowania pracy policjantów Komendant Powiatowy omówił założenia na 2018 rok oraz podziękował wszystkim za wsparcie oraz działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie całego powiatu.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz podziękował policjantom i pracownikom za duże zaangażowanie oraz wysiłek, jaki włożyli w pracę, a także przedstawicielom zaprzyjaźnionych służb, za współpracę i pomoc w zabezpieczeniu różnego rodzaju imprez na terenie naszego powiatu. Dodał, że nieocenione dla Policji jest wsparcie samorządów, dlatego też bardzo za nie dziękuje.

 

asp. Justyna Łętowska

KPP w Międzyrzeczu