Narada roczna w słubickiej komendzie - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KPP Słubice

Narada roczna w słubickiej komendzie

Data publikacji 09.02.2018

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Słubicach odbyła się odprawa roczna. Podsumowania pracy słubickiej Policji dokonał Komendant Powiatowy Policji w Słubicach młodszy inspektor Jacek Gralak oraz jego Zastępca komisarz Tomasz Kaczyński. W uroczystej naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski oraz zaproszeni goście.

8 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach odbyła się narada roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzego Głąbowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach mł.insp. Tomasza Kaczyńskiego i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach kom. Tomasza Kaczyńskiego. W podsumowaniu 2017 roku udział wzięli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Słubickiego-Marcin Jabłoński, Burmistrz Słubic – Tomasz Ciszewicz, Burmistrz Rzepina – Sławomir Dudzis, Burmistrz Cybinki – Marek Kołodziejczyk, Wójt Gminy Górzyca – Robert Stolarski, Prokurator Rejonowy Słubic – Małgorzata Fila, Komendant Placówki Straży Granicznej w Świecku – ppłk. Krzysztof Krawiec, Naczelnik Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego PSP w Słubicach – st.kpt. Robert Bajak, Sławomir Prządka z Lubuskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Rzepinie, Komendant SOK w Rzepinie – Tadeusz Waszczyszyn, Kapelan słubickich policjantów – Ks. Marcin Majewski. Obecni byli również policjanci i pracownicy słubickiej komendy. Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Słubicach mł.insp. Jacek Gralak. Podczas prezentacji multimedialnej Komendant oraz jego Zastępca kom. Tomasz Kaczyński podsumowali i omówili wyniki pracy policjantów osiągnięte w roku 2017. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski w swoim wystąpieniu podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za codzienną pracę oraz samorządowcom. Podziękowania złożył przedstawicielom służb mundurowych za wsparcie i bardzo dobrą współpracę. Insp. Jerzy Głąbowski podsumował również pracę lubuskiej Policji oraz przedstawił priorytetowe zadania i wyzwania, które czekają na policjantów w 2018r. Głos zabrał również Starosta słubicki Marcin Jabłoński, który ocenił pracę słubickiej Policji na bardzo wysokim poziomie, podkreślając ich zaangażowanie i profesjonalizm, jaki włożyli w pracę w 2017 roku. W trakcie swojego wystąpienia podziękował policjantom za służbę na rzecz lokalnej społeczności. Wyraził również chęć dalszego wsparcia i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu. Naradę służbową zakończył Komendant Powiatowy Policji w Słubicach mł. insp. Jacek Gralak, który podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za duże zaangażowanie i wysiłek jaki włożyli w pracę w 2017 roku, a zaproszonym gościom za pomoc i wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa naszego powiatu.

 

Źródło: asp. Magdalena Jankowska

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach