Lubuscy policjanci mianowani na pierwszy stopień oficerski - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Lubuscy policjanci mianowani na pierwszy stopień oficerski

Data publikacji 02.02.2018

Decyzją Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji – mianowanych zostało 264 policjantów. Wśród nich na auli im. Władysława Stasiaka w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w uroczystej oprawie wzięło udział siedmioro lubuskich policjantów.

1 lutego 2018 r. o godz. 12.30 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się uroczystość mianowania na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji. Zanim jednak do tego doszło, Pan Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Panem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w MSWiA, nadinsp. dr. Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji i insp. dr. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem oraz delegacją nowo mianowanych funkcjonariuszy oddali cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając znicze i kwiaty pod pomnikiem upamiętniających ich śmierć.

Uroczystość promocji oficerskiej rozpoczęła się od oddania honorów sztandarom uczestniczącym w promocji, złożeniu meldunku Ministrowi SWiA oraz odegrania hymnu RP. W uroczystej oprawie, w towarzystwie pocztu sztandarowego Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji oraz fanfarzysty Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, tradycyjnego uderzenia szablą w ramię nowo mianowanych funkcjonariuszy – dokonał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz jego Zastępca nadinsp. Jan Lach. Zaszczytu tego dostąpiło 187 funkcjonariuszy. Wśród nich siedmioro to reprezentanci garnizonu lubuskiego:

- mł. asp. Katarzyna Wąsowicz;

- asp. szt. Andrzej Ryczaj;

- asp. szt. Bogusław Kosiński

- asp. Grzegorz Basta;

- mł. asp. Arkadiusz Dąbrowski;

- mł. asp. Adrian Ciołka;

- st. sierż. Jędrzej Suchorowski.

Podczas uroczystości głos zabrał również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pogratulował oficerom awansu. Pan Joachim Brudziński w swoim przemówieniu podkreślał jak ważną rolę odgrywają funkcjonariusze w społeczeństwie oraz jak ważna jest ich praca na rzecz bezpieczeństwa kraju. Zapewnił również funkcjonariuszy, że Ministerstwo dołoży wszelkich starań, by przedstawiciele Policji mogli jeszcze efektywniej służyć społeczeństwu. A to dzięki wdrażanej przez Ministerstwo ustawie o modernizacji służb. Głos zabrał również Wiceminister Jarosław Zieliński, który także pogratulował promowanym oficerom awansu. Sekretarz Stanu podkreślał w swoim wystąpieniu, że mianowani na pierwszy stopień oficerski funkcjonariusze są nadzieją Polskiej Policji i polskiego państwa. Życzył również wielu awansów zarówno w stopniu, jak na stanowiskach służbowych.

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji w ślad za Panami Ministrami podkreślił, że wydarzenie – promocja oficerska – jest wielkim dniem dla Polskiej Policji, ale również dla promowanych i ich rodzin. Komendant Główny Policji pogratulował podkomisarzom Policji zaangażowania i determinacji w dążeniu do zdobycia upragnionych gwiazdek. Podziękował również bliskim mianowanych funkcjonariuszy za ich wsparcie, cierpliwość oraz wiele wyrzeczeń.

Na zakończenie głos zabrała podkom. Marta Ladowska, która w imieniu nowo promowanych oficerów złożyła podziękowania kadrze pedagogicznej szczycieńskiej Uczelni za dobre przygotowanie ich do egzaminu oficerskiego. Swoją obecnością zaszczycili także komendanci wojewódzcy Policji- garnizon lubuski reprezentował insp. Jarosław Janiak,- komendant stołeczny Policji, komendant CBŚP, komendant BSWP, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele służb: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Inspekcji Transportu Drogowego.