Działania „Smog” zielonogórskiej drogówki - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KMP Zielona Góra

Działania „Smog” zielonogórskiej drogówki

Data publikacji 05.12.2017

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego prowadzą działania „Smog”, podczas których kontrolują poziom emisji spalin do atmosfery, a także stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach powiatu zielonogórskiego. Szczególną uwagę mundurowi zwracają na sprawność układu wydechowego, a w działaniach wykorzystują specjalistyczny sprzęt tzw. dymomierz i analizator spalin.

Głównym celem działań jest ujawnianie nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym, a w szczególności eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin do atmosfery. Podczas działań policjanci zwracają szczególną uwagę także na stan trzeźwości kierujących czy inne popełnione wykroczenia w ruchu drogowym.

Podczas działań policjanci sprawdzają układ wydechowy pod kątem nadmiernego zadymienia, sprawność układów: kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, ponadto zwracają uwagę na stan ogumienia, prawidłowe oświetlenie i oznakowanie pojazdów. Funkcjonariusze za pomocą dymomierza i analizatora spalin sprawdzą czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności.

Kierujący, których pojazdy nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa, muszą się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. Ponadto kierujący za zły stan techniczny pojazdu może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł.

Pamiętajmy

Warunki techniczne jakie musi spełniać pojazd oraz niezbędne jego wyposażenie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

 

Źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze