Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie - Aktualności - Policja Lubuska

Aktualności

KWP Gorzów Wielkopolski

Uroczystość w Ambasadzie RP w Berlinie

Data publikacji 11.10.2017

W poniedziałek /9 października 2017 roku/ w Ambasadzie RP w Berlinie - Oficer Łącznikowy Polskiej Policji w Niemczech – mł. insp. Wiesław Gom zorganizował coroczne uroczystości związane z obchodami Święta Polskiej Policji.

Organizacja Święta Polskiej Policji w krajach akredytacji polskich Oficerów Łącznikowych jest zgodna z celami misji Oficerów Łącznikowych. Do doskonała okazja do promowania wizerunku polskiej Policji poza granicami kraju oraz zacieśniania i nawiązywania współpracy policyjnej. To również sprzyjająca okoliczność do wyrażenia uznania za aktywność, zaangażowanie i profesjonalizm w działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju i za jego granicami.

Na uroczystości w Ambasadzie RP w Berlinie Komendę Główną Policji reprezentował: mł. insp. Łukasz Wiliński – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji. Przygraniczne Komendy Wojewódzkie Policji  reprezentowali: nadinsp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, insp. Jarosław Janiak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. oraz  mł. insp. Jarosław Pasterski – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W uroczystości uczestniczył również Pan mł. insp. Tomasz Wieczorek – Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Na zaproszenie Oficera Łącznikowego polskiej Policji w Niemczech do Ambasady RP w Berlinie przybyli liczni przedstawiciele strony niemieckiej: z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Służby Celnej oraz Policji Federalnej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele najwyższego szczebla kierowniczego Policji Landowej z Brandenburgii, Saksonii, Berlina i Meklemburgii Pomorza Przedniego. Na uroczystość przybyli również Oficerowie Łącznikowi z Ukrainy, Rumunii, Francji i Kanady oraz  przedstawiciele kierownictwa Ambasady RP w Berlinie, Attachatu  Obrony oraz Oficer Łącznikowy polskiej Straży Granicznej.

Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości Pan Ambasador Andrzej Przyłębski.  Głos w imieniu Komendanta Głównego Policji zabrał Pan mł. insp. Łukasz Wiliński – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, następnie głos zabrał mł. insp. Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Niemczech oraz na zakończenie przedstawiciel strony niemieckiej Pan Hans-Jürgen Mörke – Prezydent Policji Landu Brandenburgia. W wystąpieniach,  podkreślano bardzo dobry poziom współpracy polskiej i niemieckiej Policji. Pan  Prezydent Mörke chwalił współpracę z Policją polską; wspomniał o znacznym spadku przestępczości w  gminach Brandenburgii graniczących z Polską. Spotkanie w Ambasadzie RP w Berlinie było także okazją do wymiany poglądów i opinii dotyczących bieżących zagrożeń terroryzmem oraz przestępczością transgraniczną.

 

Opracował:

mł. insp. Wiesław Gom

I Radca Ambasady RP w Berlinie.