Dobór - Policja Lubuska

UWAGA

Kandydaci do służby w Policji oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby pokonania elementów toru przeszkód, będą mieli możliwość poćwiczyć:
- w dniu 22 listopada w godz. 16:30-18:00 w sali gimnastycznej  Zespołu Szkół Nr 12 im. Jana III Sobieskiego przy ulicy Śląskiej 20 w Gorzowie Wlkp.

UWAGA

 

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji limitów przyjęć do służby w Policji w roku 2017, w ramach których garnizon lubuski realizował będzie przyjęcia do służby w Policji w poniższych terminach:

2 listopada 2017 r. - 30 osób

28 grudnia 2017 r. - 70 osoby

 

 

UWAGA

 

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji limitów przyjęć do służby w Policji w roku 2017, w ramach których garnizon lubuski realizował będzie przyjęcia do służby w Policji  w poniższych terminach:

3 lipca 2017 r. – 17 osób                  2listopada 2017 r. - 27 osób

22 sierpnia2017 r. – 18 osób          28 grudnia 2017 r. - 43 osoby

 

 

  UWAGA !!!

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.12.2013 r. zmieniającące rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw, poz. 1663.

dobor2009 largea

I Ty możesz zostać policjantem… Lubuska policja ogłasza kolejny dobór w swoje szeregi.

O pracę w Policji już jest łatwiej. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może złożyć podanie o przyjęcie każdego dnia. Od chętnych nie wymaga się zaświadczenia o niekaralności. Zmieniły się również zasady przeprowadzania testów kwalifikacyjnych. O przyjęciu decydować będzie lista rankingowa. Więcej informacji na stronie www.policja.pl

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do podstawowych zadań Policji należą m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami pod numerami telefonów :

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz we wszystkich Komendach Powiatowych woj. lubuskiego.