Materiały profilaktyczne - Policja Lubuska

Materiały profilaktyczne

Materiały profilaktyczne

Konkurs na spot telewizyjny „NARKOTYKI – rozmazane życie”

I MIEJSCE - Filip Dowhan, „Chciałem być”, Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.

Ładowanie odtwarzacza...

II MIEJSCE - Albert Iwanicki, „CIASTKO”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

Ładowanie odtwarzacza...

III MIEJSCE - Dominik Buch, „Wybór”, I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie  

Ładowanie odtwarzacza...

WYRÓŻNIENIA:

Jakub Rabczuk „Twoje życie – twój wybór” Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze

Błażej Kloc, „Decyzja”, Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży im. Noblistów Polskich w Lubsku

Dawid Nowakowski, „Znajdź wyjście”, Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp.

Nagroda publiczności - Filip Dowhan z Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.

Konkurs realizowany był w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacyjno-Wychowawczego pn. „Bezpieczne Gimnazjum” – rządowy program „Razem Bezpieczniej” (ZREALIZOWANO PRZY POMOCY FINANSOWEJ WOJEWODY LUBUSKIEGO). Organizatorem Konkursu jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i Fundacja Contra Crimen w Gorzowie Wlkp., a współorganizatorami Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. oraz Kino HELIOS w Gorzowie Wlkp., Solvay/Rhodia Polyamide Polska sp z.o.o. w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

Konkurs na Spot Telewizyjny pn. „Jestem e-ambasadorem w Sieci”

I MIEJSCE - Kamil Nikolak, „Dość”, Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.

Ładowanie odtwarzacza...

II MIEJSCE - Natalia Gogoc, „Znajomość Natalii”, Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie

Ładowanie odtwarzacza...

III MIEJSCE -Dominika Iwanicka, „Reaguj”, Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży im. Noblistów Polskich w Lubsku

Ładowanie odtwarzacza...

WYRÓŻNIENIA:

- Karolina Pytel, „Wirtualne obrazy, realne skutki”, Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach

- Igor Miczyński, „W pewnej rodzinie”, Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze

- Weronika Jaworska, „Powiedz STOP cyberprzemocy”, Gimnazjum nr 12 w Gorzowie Wlkp.

Nagroda publiczności - Kamil Nikolak za spot pt. „Dość” z Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.

Konkurs realizowany był w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacyjno-Wychowawczego pn. „Bezpieczne Gimnazjum” – rządowy program „Razem Bezpieczniej” (ZREALIZOWANO PRZY POMOCY FINANSOWEJ WOJEWODY LUBUSKIEGO). Organizatorem Konkursu jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i Fundacja Contra Crimen w Gorzowie Wlkp., a współorganizatorami Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. oraz Kino HELIOS w Gorzowie Wlkp.

Opracował:
nadkom. Piotr Wiśniewski
Wydział Prewencji KWP Gorzów Wlkp.
e-mail:piotr.wisniewski@go.policja.gov.pl