Wydział do walki z Cyberprzestępczością - Pion kryminalny - Policja Lubuska

Pion kryminalny

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

p.o. Naczelnika Wydziału

nadkom. Rafał Parchimowicz

Sekretariat

Magdalena Majłowska

tel.: +48 95 7381950

fax +48 95 7381945

e-mail: cyber@go.policja.gov.pl